Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba vrši slijedeće poslove:

 

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• vodi upravni postupak u oblastima za koje je osnovana,
• vodi poslove slobodnog pristupa informacijama,
• organizira, vodi i prati registraciju birača putem Centra za birački spisak,
• poslove pisarnice, prijemne kancelarije i arhive,
• personalno-kadrovske poslove za jedinstveni organ uprave,
• poslovi vođenja matičnih knjiga,
• poslovi mjesnih ureda,
• poslovi pružanja pravne pomoći građanima,
• kancelarijsko poslovanje,
• pruža pomoć u radu mjesnih zajednica, koordinira njihov rad i pomaže u obavljanju redovnih poslova,
• brine o održavanju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama, te o tome vodi službenu evidenciju,
• pospješuje razvoj, planiranje i unapređenje infrastrukture u mjesnim zajednicama,
• investiranje u mjesne zajednice,
• vrši koordinaciju poslova iz oblasti obrazovanja, nauke kulture, sporta, informisanja i zdravstva,
• sarađuje sa NVO, organizacijama mladih, manjina, religija, predškolskog obrazovanja,
• poslovi unutrašnjeg obezbjeđenja objekata, uspostavljanje telefonskih veza, centralnog grijanja, nabavke kancelarijskog i drugog materijala,
• održavanje i upotrebe voznog parka,
• poslovi sitnih opravki u prostorijama službi za upravu,
• obavlja javne nabavke za potrebe organa uprave odnosno svih službi i općinskog načelnika,
• vodi evidenciju o vozilima, gorivu, mazivu, opravkama, servisima,
• drugi poslovi koji budu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti: Said Čerkezović - telefon: 035/743-370

 

Almir Halilović
Stručni savjetnik za informatiku – Šef odsjeka za opću upravu i zajedničke poslove
Telefon: 035/743-372
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mina Halilčević
Stručni savjetnik – Šef odsjeka centra za pružanje uluga građanima – ŠALTER SALA
Telefon: 035/743-380
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Merisa Hamzić
Stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti matičnih evidencija
Telefon: 035/743-380
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alma Suljkanović
Stručni saradnik za informisanje, web i komunikacije
Telefon: 035/743-372
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Lejla Ahmetbegović
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u službi,
slobodu pristupa informacijama i pravnu pomoć
Telefon: 035/743-371
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mira Grgić
Viši samostalni referent za personalno - kadrovske poslove
Telefon: 035/743-371
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Safet Đulović
Viši samostalni referent za sport, rad sa NVO nacionalne manjine i vjerske zajednice
Telefon: 035/743-387
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zijad Zenunović
Viši referent za mjesnu samoupravu
Telefon: 035/743-381
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hasan Ramić
Viši referent centra za birački spisak
Telefon: 035/743-388
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mirela Omerkić 
Viši referent na info-pultu u centru za pružanje usluga
Telefon: 035/743-375

Zlatko Novaković 
Viši Referent - portir 
Telefon: 035/743-301

Mumin Habibović
Viši Referent - telefonista
Telefon: 035/743-301

Halid Mešić

Viši Referent za informacije i pomoć strankama - telefonista
Telefon: 035/743-301

Advija Muratović
Viši referent za prijem zahtjeva službe za prost.plan.i komu.posl. i druge zahtjeve
Telefon: 035/743-378

Bego Pepić
Viši refe.za prijem. zahtje službe za geod. i imov.pravne-pos. i druge zahtjeve
Telefon: 035/743-378

Fahrudin Goletić
Viši referent za ovjeru pismena, prijem zahtjeva i obradu radnih knjižica u šalter Sali
Telefon: 035/743-376

Ljubica Maričević
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-373


Amira Beširević
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-373

Amira Kamberović
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-379

Dževida Brčaninović
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-375

Nizama Čičkušić
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-379

Sejfulah Bedić
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-373

Denis Brčaninović  
Viši referent za vođenje matičnih evidencija - MATIČAR
Telefon: 035/743-379

Hasiba Gazdić
Viši referent pisarnice
Telefon: 035/743-374

Mehmed Vrtagić
Viši referent pisarnice
Telefon: 035/743-374

Fehro Ikanović
Viši referent - ekonomista
Telefon: 035/743-398

_________________
Viši referent - arhivar
Telefon: 035/743-389

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.