Služba za lokalni ekonomski razvoj

Služba vrši slijedeće poslove:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je i osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• inicira, koordinira i učestvuje u izradi strategije razvoja, prati njenu realizaciju i predlaže mjere u tom pravcu,
• inicira i dopunjuje stategiju i druge planove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, analiza, statistika, evidencije poduzetnika i obrtnika,
• vrši izradu, organiziranje, kooordinaciju i realizaciju razvojnih i drugih poduzetničkih projekata, a posebno u oblastima malih i srednjih preduzeća, oblastima poljoprivrede i turizma,
• obavlja upravne i druge poslove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost službe, a odnose se na rudarstvo, industriju, trgovinu, ugostiteljstvo, zanatstvo, sitno obrtništvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov, prijevozničku djelatnost i sl.,
• prati stanje u oblasti poduzetništva i predlaže mjere na sprovođenju utvrđene politike u ovim oblastima,
• vodi evidencije, preglede i analitičko-statističke podatke iz nadležne oblasti,
• analizira i koordinira ostvarivanje planova općine i provodi aktivnosti na organizovanju i unapređenju sistema planiranja i metodologije planiranja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,
• obavlja poslove upravnog rješavanja u oblasti za koju je osnovana,
• obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe i po nalogu općinskog načelnika.

Šef Službe za lokalni ekonomski razvoj: Fahrudin Fehrić - telefon: 035/743-340

Trumić Munira
Stručni savjetnik za poljoprivredu-voćarstvo
Telefon: 035/743-343

Butković Mirsad
Stručni savjetnik za poljoprivredu-stočarstvo i organizovanu proizvodnju
Telefon: 035/743-343
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kamberović Muhamed
Stručni savjetnik za plan, analizu i statistiku
Telefon: 035/743-331

Zoran Mišić
Stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti poljoprivrede
Telefon: 035/743-341

Krbuljić Ibro
Viši referent za poljoprivredu i opće poslove
Telefon: 035/743-342
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kerim Trakić
Viši referent za vođenje registara
Telefon: 035/743-341

Marica Ćupurdija
Viši referent za obračun komunalne naknade
Telefon: 035/743-331

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.