Služba civilne zaštite

Služba vrši slijedeće poslove:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je i osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• vodi upravni postupak u oblasti za koju je osnovana,
• organizira priprema i provodi zaštitu i spasavanje na području općine,
• izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nepogoda i nesreća za područje općine,
• priprema i predlaže Program zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
• prati stanje priprema za zaštitu i spasavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite i izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura CZ-e i vrši realiziranje plana,
• organizira, izvodi i prati realiziranje obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
• organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spasavanja, predlaže Program samostalnih vježbi i izrađuje Elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,
• vrši popunu ljudstvom štabova CZ-a, službi zaštite i spasavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike CZ-e, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima te organizira, izvodi i prati realiziranje njihove obuke,
• priprema propise u oblasti zaštite i spasavanja iz nadležnosti općine,
• vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
• organizuje Centar za osmatranje, javljanje i uzbunjivanje,
• organizuje i sprovodi protivpožarnu zaštitu,
• obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe i po nalogu općinskog načelnika.

Šef službe civilne zaštite: Enver Jukić -telefon:035/774-496    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kamberović Amir
Viši stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja
Telefon: 035/774-496
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alija Ćehajić
Stručni saradnik za zaštitu od požara i vatrogastvo
Telefon: 035/743-399
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Božo Mavrović
Viši referent za mjere zaštite i spašavanja
Telefon: 035/743-399

Abdulah Kadrić
Viši referent za unutrašnju zaštitu objekata i imovine
Telefon: 035/774-496

Zijad Puzić
Viši referent – starješina smjene - vatrogasac
Telefon: 035/234-057

Hamzalija Čokić
Viši referent za servisiranje aparata za početno gašenje požara
i izolacionih aparata– starješina smjene
Telefon: 035/234-057

Ekrem Mujanović
Referent – vatrogasac – vozač motornih vozila
Telefon: 035/234-057

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.