Stručna služba općinskog načelnika

Služba vrši slijedeće poslove:

• priprema i organizuje sastanke, te uređuje materijale za sastanke koje vodi općinski načelnik,
• aktivno učestvuje u pripremi i izradi programa rada općinskog načelnika,
• priprema i izrađuje odluke čiji je donosilac općinski načelnik, te prati njihovu realizaciju,
• prati izmjene općih propisa, te predlaže, vrši pripremu i učestvuje u postupku usklađivanja odluka općinskog načelnika te propisa i odluka općinskog vijeća sa novim zakonskim rješenjima,
• prati stanje u oblasti zakonodavstva, te ukazuje općinskom načelniku na uočene pojave i probleme na lokalnom nivou u ovom domenu i predlaže nova rješenja,
• vrši stručne i druge pravne poslove oko izrade ugovora i drugih pojedinačnih i općih akata u čijem zaključivanju ili donošenju učestvuje općina Živinice,
• vodi i rješava u upravnom postupku u oblastima za koje je nadležan općinski načelnik,
• odgovara na predstavke građana, prati rad zaposlenika općine naspram poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda građana, te pokreće inicijative odnosno disciplinski postupak protiv odgovornih zaposlenika općine ukoliko se pokaže osnovanim sumnja da krše građanska prava i slobode,
• upravlja i nadzire stanje ljudskih resursa, prati stanje u toj oblasti u pogledu izvršavanja poslova i radnih zadataka od strane zaposlenika općine, koordinira u redovnom postupku ocjenjivanja zaposlenika,
• prati i ocjenjuje stanje, te organizira stručno usavršavanje zaposlenika u oblastima za koje ocijeni da je to potrebno,
• prati i postupa u skladu sa zakonom u pogledu korišćenja godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva, poštivanja radnog vremena i radne discipline,
• vodi internu reviziju i kontrolu u svim oblastima iz nadležnosti lokalne zajednice,
• inicira i organizuje kontakte općinskog načelnika sa obrazovnim, sportskim, vjerskim, kulturnim, omladinskim i drugim udruženjima i organizacijama u općini Živinice u cilju intenzivnijeg razvoja ovih društvenih organizacija u općini Živinice,
• obezbjeđuje nesmetan i stalan kontakt sredstava informisanja sa nadležnim općinskim rukovodiocima i službama, te ih upućuje na odgovarajuće izvore informacija,
• sastavlja i objavljuje javna saopćenja,
• vodi računa o zaštiti podataka u poslovima koji proizilaze iz propisa o sigurnosti i zaštiti službenih podataka,
• vodi evidenciju javnih istupa općinskog načelnika i njegovih saradnika,
• određuje način plasmana informacija iz opsega djelovanja općinskog načelnika i službi,
• zakazuje i organizira PRESS - konferencije,
• organizira poslove u povodu državnih i općinskih praznika, sinopsis proslave, pisanje referata i kulturno-umjetničkih programa,
• arhivira prikupljenu građu o medijskoj prezentaciji općine, općinskog načelnika i njegovih saradnika,
• vrši protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i organizuje prijem i boravak službenih delegacija, drugih službenih posjeta, grupa i pojedinaca,
• organizuje uručivanje dodijeljenih odlikovanja i priznanja,
• pravi program posjete stranih i domaćih delegacija,
• vrše i druge poslove koji se stave u zadatak.

 

Šef stručne službe općinskog načelnika: Suada Kuljaninović -telefon:035/743-305

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.